Đầu dẫn hướng vít F3

Mã sản phẩm : F32489
Thương hiệu: HIOS
Tình trạng: 2-3 Ngày
Liên hệ

 

 

Mã đặt hàng Kích thước tiêu chuẩn (mm) Form of the top of used screws and screw size
D d dl
JISScrew
(Small Size Screw)
JCIS

Screw
JISScrew
(Small Size Screw)
F3-00 7.5 Blank Processed goods
of users
Processed goods
of users
Processed goods
of users
F3-01 3.3 2.1 2.1   Type 1 M1.4  
F3-02 3.6 2.6 2.6   Type 1 M1.7 ⁄
Type 3 M1.4
 
F3-03 4.1 3.1 3.1   Type 1 M2.0 ⁄
Type 3 M1.7
 
F3-04 4.6 3.6 3.6 Pan、Circle M2.0 Type 1 M2.3 ⁄
Type 3 M2.0
Pan、Circle、Flat M2.0 ⁄
Plate・Circle pan M1.7
F3-05 5.1 4.1 4.1 Pan、Circle M2.3 ⁄
Plate・Circle pan M2.0
Type 1 M2.6 ⁄
Type 3 M2.3
Plate・Circle pan M2.0
F3-06 5.8 4.3 4.5 Pan、Circle M2.6 Type 3 M2.6 ⁄ Bind M2.0
F3-07 7.0 4.3 5.5 Pan、Circle M3.0 ⁄
Bind M2.6
  Pan、Circle、Flat M3.0 ⁄
Bind M2.6
F3-10 5.5 4.3 4.3 Bind M2.0   Pan、Circle、Flat M2.3
F3-11 6.0 4.0 4.9 Bind M2.3   Bind M2.3
F3-15 3.8 2.8 2.8     Pan、Circle、Flat M1.4
F3-16 3.5 2.5 2.5     Plate・Circle pan・M1.2
F3-17 4.3 3.3 3.3     Pan、Circle、Flat M1.7
●For any other orders of special span and measurement, please contact with us.

■ B i t

screw recess used screws combatible bit order code
JIS

 
M2.0-M2.6 BP-H4-#1-3.0×40 BP4130040
M3.0 BP-H4-#2-4.0×40 BP4240040
JCIS

 
M Type 1.4
Type 1
BP-H4-#0-1.8×40(special order) BP4018040
(special order)
M1.4-M1.7 BP-H4-#0-2.0×40 BP4020040
M2.0-M2.6 BP-H4-#0-2.5×40 BP4025040
JIS

 
M1.2 BS-H4-2.0×40 BS420040
M1.4 BS-H4-2.5×40 BS425040
M1.7-M2.0 BS-H4-3.0×40 BS430040
M2.3-M3.0 BS-H4-4.0×40 BS440040
●For special order of 1.8X40, please contact with us.

screw recess used screws combatible bit order code
JIS

 
M2.0-M2.6 BP-H4-#1-3.0×60 BP4130060
M3.0 BP-H4-#2-4.0×60 BP4240060
JCIS

 
M Type 1.4
Type 1
BP-H4-#0-1.8×60 BP4018060
M1.4-M1.7 BP-H4-#0-2.0×60 BP4020060
M2.0-M2.6 BP-H4-#0-2.5×60 BP4025060
JIS

 
M1.2 BS-H4-2.0×60 BS420060
M1.4 BS-H4-2.5×60 BS425060
M1.7-M2.0 BS-H4-3.0×60 BS430060
M2.3-M3.0 BS-H4-4.0×60 BS440060

Đánh giá Đầu dẫn hướng vít F3

0/5 (0 Đánh giá )
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này

Đánh giá ngay

Đánh giá của bạn về sản phẩm:

 

Rất tệ

 

Tệ

 

Bình thường

 

Tốt

 

Rất tốt