Dòng HIT

  • Model HIT- Series
  • Code HIT
  • From HIOS – JAPAN
Sử dụng để điều khiển trình điều khiển va chạm và cờ lê lực
Model HIT-200 HIT-500 HIT-2000
Peak mesuring range N・m 0.15-18 1.5-50 25-180
kgf・cm 1.5-180 15-500 250-1800
lbf・in 1.5-160 15-440 250-1600
Accuracy Within ±0.5% (F.S.) Within ±0.5% (F.S.) Within ±0.5% (F.S.)
Measuring models TRACK, PEAK, FIRST PEAK TRACK, PEAK, FIRST PEAK TRACK, PEAK, FIRST PEAK
External Dimensions(mm) External Dimensions (mm) 165 ×95 ×55 (H) 165 ×95 ×55 (H) 165 ×95 ×55 (H)
Display unit
Detector
Weight(g) Weight(g)
Torque display 1kg 1kg 1kg
Detector 0.85kg 1.65kg 1.65kg
Detector Bit socket 9.5 square 12.7 square 12.7 square
Detectorcord 1.7m (P/N:DPC-0506) 1.7m (P/N:DPC-0506) 1.7m (P/N:DPC-0506)
Charging time 1.2V NiMH x 5 cells (within 8 hours) 1.2V NiMH x 5 cells (within 8 hours) 1.2V NiMH x 5 cells (within 8 hours)
Continuous operating time ona full charge 30 hours 30 hours 30 hours
Battery life About 300 charges About 300 charges About 300 charges
Exclusive battery charger Input:AC100V,120V,220-240V Output:DC 7.2V 120mA Input:AC100V,120V,220-240V Output:DC 7.2V 120mA Input:AC100V,120V,220-240V Output:DC 7.2V 120mA
Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Chat Zalo Chat Skype
Gọi ngay Form Liên hệ Zalo Skype