Curve Tracers

Máy Vẽ Đặc Tuyến Bán Dẫn Dòng CS-3000 (Được phê duyệt UL)

  Phù hợp nhất để đo các đặc tính của các loại bán dẫn khác nhau bao gồm IGBT, MOSFET, transistor và diode.   Maximum peak voltage: 3,000V  (high-voltage mode for all models) Maximum peak current: 1,000A  (CS-3000 high-current mode)

Máy Vẽ Đặc Tuyến Bán Dẫn Dòng CS-5000 (Được phê duyệt CE)

  Phù hợp nhất để đo sự đổ vỡ của thiết bị công suất có điện áp chịu đựng 3300V Điện áp đỉnh tối đa: 5.000V (chế độ điện áp cao cho tất cả các mẫu) Dòng điện đỉnh tối đa: 1.000A (chế độ dòng điện cao của CS-5300)

Máy vẽ đặc tuyến công suất dòng CS-10000 (CS-10800 / CS-10400)

  Điện áp đỉnh tối đa: 10kV (chế độ điện áp cao cho tất cả các mẫu) Dòng điện đỉnh tối đa: 8.000A (chế độ dòng điện cao của CS-10800)

Máy vẽ đặc tuyến 10 kV (BTO)

  Lý tưởng để đo đặc tính chịu đựng điện áp của diode thyristor điện áp cao Các mẫu 12 kV, 15 kV cũng có sẵn.