Screw Feeders

Máy cấp vít HSⅢ-RB dành cho máy lắp ráp tự động (6 Models)

Neji Taro căn chỉnh ốc vít!  Hiệu suất làm việc của dây chuyền sẽ được cải thiện đáng kể.  ● Chỉ với một máy duy nhất có thể xử lý cấp ốc vít với các đường kính khác nhau bằng việc thay thanh ray.  ・ 8 đường kính vít cho loại hoạt động bằng tay, 6 đường…

Máy cấp vít HS-RB dùng cho máy lắp ráp tự động (2 Models)

Neji Taro căn chỉnh ốc vít!  Hiệu suất làm việc của dây chuyền sẽ được cải thiện đáng kể.  ● Chỉ với một máy duy nhất có thể xử lý cấp ốc vít với các đường kính khác nhau bằng việc thay thanh ray.  ● Dung tích vít lớn 150cc.  ● Tương thích với loại hút…

Máy cấp vít dòng HSV-RB dành cho máy lắp ráp tự động (8 Models)

Neji Taro căn chỉnh ốc vít!  Hiệu suất làm việc của dây chuyền sẽ được cải thiện đáng kể.  ● Chỉ với một máy duy nhất có thể xử lý cấp ốc vít với các đường kính khác nhau bằng việc thay thanh ray.  ● Bộ thoát quay được dùng để tháo vít.  ・ Nó có thể…

Máy cấp vít điều khiển bằng tay HS (2 Models)

Neji Taro căn chỉnh ốc vít!  Hiệu suất làm việc của dây chuyền sẽ được cải thiện đáng kể.  ● Chỉ với một máy duy nhất có thể xử lý cấp ốc vít với các đường kính khác nhau bằng việc thay thanh ray.  ● Dung tích vít lớn 150cc.  ● Tương thích với loại hút…

Máy cấp vít điều khiển bằng tay HSF (7 Models)

Neji Taro căn chỉnh ốc vít!  Hiệu suất làm việc của dây chuyền sẽ được cải thiện đáng kể.  ● Chỉ với một máy duy nhất có thể xử lý cấp ốc vít với các đường kính khác nhau bằng việc thay thanh ray.  ・ HSF-01 xử lý 4 đường kính vít, và HSF-02 xử lý 3 đường…

Máy cấp vít điều khiển bằng tay dòng HSIII (8 Models)

Neji Taro căn chỉnh ốc vít!  Hiệu suất làm việc của dây chuyền sẽ được cải thiện đáng kể.  ● Chỉ với một máy duy nhất có thể xử lý cấp ốc vít với các đường kính khác nhau bằng việc thay thanh ray.  ・ 8 đường kính vít cho loại hoạt động bằng tay, 6 đường…