Dynamic Characteristic Testers

Hệ thống đánh giá động học của bán dẫn (TRANSISTOR, MOS-FET, IGBT, DIODE) SWRL 1510 ZZ

  Nó có hiệu suất ứng dụng là 1 ms tại 1500 V, 1000 A, và có đủ công suất để thử nghiệm đặc tính động của thiết bị công suất. Phần đo lường xem xét cấu trúc có thể đo thiết bị trong trạng thái làm mát hoặc nhiệt độ cao, nó cho phép kết nối với buồng…

Hệ thống kiểm tra thời gian chuyển đổi & dung lượng cổng (MOS-FET, IGBT) SWQR 550

Ngoài việc đo thời gian chuyển đổi tải R, SWQR 550 cũng có chức năng đo dung lượng cổng (QG). Tuy nhiên, vì sự quan trọng được đặt vào các đặc tính của mỗi đo lường, việc đo liên tục thời gian chuyển đổi tải R và dung lượng cổng không thể được thực hiện.…

Bộ kiểm tra thời gian chuyển đổi (MOS-FET, IGBT) SWR 330 A

  SWR330A là một thiết bị đo thời gian chuyển đổi tải R cho MOS-FET và IGBT, và thông qua việc tương tác với phần mềm, nó đánh giá đúng/sai bằng cách lấy dữ liệu sóng từ máy hiện sóng.        Please click for more information.