Handler (automatic transfer device)

Bộ xử lý chip WF-9007C

  WF-9007C là một thiết bị xử lý tự động cung cấp các thiết bị chip được lưu trữ trong khay, đo các đặc tính điện trong trạng thái nhiệt độ cao sau khi được làm nóng, và lưu trữ chúng trong phần lưu trữ khay theo kết quả đo.        Please click for more…

Bộ xử lý cho CSP HP 5023

  Tự động cung cấp các thiết bị IGBT được lưu trữ trong khay và đưa chúng đến trạm đo bằng phương pháp vận chuyển ngang. Mã hai chiều được đọc trên đĩa quay và các đặc tính điện khác nhau được đo bằng cách chấp nhận hoặc từ chối tính phẳng, và chúng…