Dòng BL

Tô vít điện không chổi than BL-2000

Nhờ vào động cơ không chổi than siêu mạnh mẽ, độ bền và độ ổn định của dòng tô vít điện BL đã được cải thiện đáng kể.  Không phát thải khí carbon và duy trì môi trường làm việc sạch sẽ. Sự cải thiện độ bền mạnh mẽ giúp giảm chi phí bảo trì đáng kể. Giảm…

Tô vít điện không chổi than BL-2000SS

Nhờ vào động cơ không chổi than siêu mạnh mẽ, độ bền và độ ổn định của dòng tô vít điện BL đã được cải thiện đáng kể.  Không phát thải khí carbon và duy trì môi trường làm việc sạch sẽ. Sự cải thiện độ bền mạnh mẽ giúp giảm chi phí bảo trì đáng kể. Giảm…

Tô vít điện không chổi than BL-3000

Nhờ vào động cơ không chổi than siêu mạnh mẽ, độ bền và độ ổn định của tô vít điện dòng BL đã được cải thiện đáng kể.  Không phát thải khí carbon và duy trì môi trường làm việc sạch sẽ. Sự cải thiện độ bền mạnh mẽ giúp giảm chi phí bảo trì đáng kể. Giảm…

Tô vít điện không chổi than BL-3000SS

Nhờ vào động cơ không chổi than siêu mạnh mẽ, độ bền và độ ổn định của tô vít điện BL-7000 đã được cải thiện đáng kể.  Không phát thải khí carbon và duy trì môi trường làm việc sạch sẽ. Sự cải thiện độ bền mạnh mẽ giúp giảm chi phí bảo trì đáng kể. Giảm…

Tô vít điện không chổi than BL-5000

Nhờ vào động cơ không chổi than siêu mạnh mẽ, độ bền và độ ổn định của dòng tô vít điện BL đã được cải thiện đáng kể.  Không phát thải khí carbon và duy trì môi trường làm việc sạch sẽ. Sự cải thiện độ bền mạnh mẽ giúp giảm chi phí bảo trì đáng kể. Giảm…

Tô vít điện không chổi than BL-5000-15

Nhờ vào động cơ không chổi than siêu mạnh mẽ, độ bền và độ ổn định của tô vít điện BL-7000 đã được cải thiện đáng kể.  Không phát thải khí carbon và duy trì môi trường làm việc sạch sẽ. Sự cải thiện độ bền mạnh mẽ giúp giảm chi phí bảo trì đáng kể. Giảm…

Tô vít điện không chổi than BL-5000SS

Nhờ vào động cơ không chổi than siêu mạnh mẽ, độ bền và độ ổn định của dòng tô vít điện BL đã được cải thiện đáng kể.  Không phát thải khí carbon và duy trì môi trường làm việc sạch sẽ. Sự cải thiện độ bền mạnh mẽ giúp giảm chi phí bảo trì đáng kể. Giảm…

Tô vít điện không chổi than BL-5020

Nhờ vào động cơ không chổi than siêu mạnh mẽ, độ bền và độ ổn định của dòng tô vít điện BL đã được cải thiện đáng kể.  Không phát thải khí carbon và duy trì môi trường làm việc sạch sẽ. Sự cải thiện độ bền mạnh mẽ giúp giảm chi phí bảo trì đáng kể. Giảm…

Tô vít điện không chổi than BL-7000

Nhờ vào động cơ không chổi than siêu mạnh mẽ, độ bền và độ ổn định của tô vít điện BL-7000 đã được cải thiện đáng kể.  Không phát thải khí carbon và duy trì môi trường làm việc sạch sẽ. Sự cải thiện độ bền mạnh mẽ giúp giảm chi phí bảo trì đáng kể. Giảm…