Rô bốt hạng nặng dùng với các công cụ và vật thể nặng

Rô bốt hạng nặng mang các dụng cụ và công việc nặng

Chúng tôi đã trang bị cho dòng JR3000 với động cơ phản hồi để mang thiết bị và tải trọng nặng.