Tô vít điện tích hợp đo lực

Tô vít tích hợp cảm biến lực PG-5000 (không chổi than)

Vít đã được siết chặt?  Tô vít điện dòng PG sẽ siết vít, đánh giá và lưu kết quả!  Cảm biến tích hợp sẽ đánh giá kết quả đạt hay không đạt (OK/NG) cho mỗi con ốc được siết.  Các vấn đề khó nhận biết như không đủ lực, khớp ren sai và ốc vít bị lệch sẽ…

Tô vít tích hợp cảm biến lực PG-3000 (không chổi than)

Vít đã được siết chặt?  Tô vít điện dòng PG sẽ siết vít, đánh giá và lưu kết quả!  Cảm biến tích hợp sẽ đánh giá kết quả đạt hay không đạt (OK/NG) cho mỗi con ốc được siết.  Các vấn đề khó nhận biết như không đủ lực, khớp ren sai và ốc vít bị lệch sẽ…

Tô vít tích hợp cảm biến lực PG-7000 (không chổi than)

Vít đã được siết chặt?  Hãy siết thử với dòng PG, đánh giá và lưu lại!  Cảm biến tích hợp sẽ đánh giá kết quả đạt hay không đạt (OK/NG) cho mỗi con ốc được siết.  Các vấn đề khó nhận biết như không đủ lực, khớp ren sai và ốc vít bị lệch sẽ được tự động…