Dòng CLF (Cho các máy móc tự động)

Tô vít điện chổi than CLF-4000 (Ứng dụng tự động)

Tô vít điện CLF-4000 phù hợp nhất cho các máy móc lắp ráp tự động vì nó có thể được lắp vào rô bốt trục XY.  Độ chính xác của lực ổn định giúp việc bắt vít cho tự động hóa được đồng đều.Dễ dàng lắp ráp vào hệ thống sẵn có.   

Tô vít điện chổi than CLF-6000 (Ứng dụng tự động)

Tô vít điện CLF-6000 phù hợp nhất cho các máy móc lắp ráp tự động vì nó có thể được lắp vào rô bốt trục XY.  Độ chính xác của lực ổn định giúp việc bắt vít cho tự động hóa được đồng đều.Dễ dàng lắp ráp vào hệ thống sẵn có. 

Tô vít điện chổi than CLF-6500 (Ứng dụng tự động)

Tô vít điện CLF-6500 phù hợp nhất cho các máy móc lắp ráp tự động vì nó có thể được lắp vào rô bốt trục XY.  Độ chính xác của lực ổn định giúp việc bắt vít cho tự động hóa được đồng đều.Dễ dàng lắp ráp vào hệ thống sẵn có. 

Tô vít điện chổi than CLF-7000 (Ứng dụng tự động)

Tô vít điện CLF-3000 phù hợp nhất cho các máy móc lắp ráp tự động vì nó có thể được lắp vào rô bốt trục XY.  Độ chính xác của lực ổn định giúp việc bắt vít cho tự động hóa được đồng đều.Dễ dàng lắp ráp vào hệ thống sẵn có.     

Tô vít điện chổi than CLF-3000 (ứng dụng tự động)

Tô vít điện CLF-3000 phù hợp nhất cho các máy móc lắp ráp tự động vì nó có thể được lắp vào rô bốt trục XY.  Độ chính xác của lực ổn định giúp việc bắt vít cho tự động hóa được đồng đều.Dễ dàng lắp ráp vào hệ thống sẵn có.