Dòng BLG-BC2

Tô vít điện không chổi than BLG-4000 BC2 tích hợp đếm ốc

Với chiếc máy này, mọi người đều là một công nhân lành nghề.    · Bằng việc đếm số xung quay của động cơ, các lỗi siết vít được phát hiện với độ chính xác cao hơn theo thời gian thực.    · Không bỏ sót vít trộn hoặc vít nổi.    · Dạy trực tiếp giúp việc…

Tô vít điện không chổi than BLG-5000 BC2 -15 (Tích hợp đếm vít + Tốc độ cao)

Với sản phẩm này Không có lỗi nào khi siết vít   ・ Phát hiện lỗi siết vít theo thời gian thực với độ chính xác cao bằng cách đếm xung động cơ.  ・ Hiện nay, sản phẩm đã phát hiện được các lỗi vít bị đặt sai loại hoặc sai chiều dài, vít lõm hoặc vít nổi…

Tô vít điện không chổi than BLG-5000 BC2 (Tích hợp đếm ốc)

Với BLG-5000BC2 Không có lỗi nào khi siết vít   ・ Phát hiện lỗi siết vít theo thời gian thực với độ chính xác cao bằng cách đếm xung động cơ.  ・ Hiện nay, sản phẩm đã phát hiện được các lỗi vít bị đặt sai loại hoặc sai chiều dài, vít lõm hoặc vít nổi…