Tô vít giảm chấn/hấp thụ va đập

Tô vít hấp thụ tác động SS-2000 (Có thổi than/dòng DC)

Cho việc lắp ráp các bộ phận chính xác!  Một loại tô vít hấp thụ phản lực.  Được thiết kế để tối giảm những tác động của rung động hoặc những tác động lên các bộ phận lắp ráp.   Là công cụ tối ưu để lắp ráp đĩa cứng, màn hình tinh thể lỏng, bo mạch với…

Tô vít điện hấp thụ các động SS-3000 (Có chổi than/Dòng DC)

Cho việc lắp ráp các bộ phận chính xác!  Một loại tô vít hấp thụ phản lực.  Được thiết kế để tối giảm những tác động của rung động hoặc những tác động lên các bộ phận lắp ráp.   Là công cụ tối ưu để lắp ráp đĩa cứng, màn hình tinh thể lỏng, bo mạch với…

Tô vít điện hấp thụ tác động SS-4000 (Có chổi than/Dòng DC)

Cho việc lắp ráp các bộ phận chính xác!  Một loại tô vít hấp thụ phản lực.  Được thiết kế để tối giảm những tác động của rung động hoặc những tác động lên các bộ phận lắp ráp.   Là công cụ tối ưu để lắp ráp đĩa cứng, màn hình tinh thể lỏng, bo mạch với…

Tô vít điện hấp thụ tác động SS-4000PS (Có chổi than/Dòng DC) (Nhấn để khởi động)

Cho việc lắp ráp các bộ phận chính xác!  Một loại tô vít hấp thụ phản lực.  Được thiết kế để tối giảm những tác động của rung động hoặc những tác động lên các bộ phận lắp ráp.   Là công cụ tối ưu để lắp ráp đĩa cứng, màn hình tinh thể lỏng, bo mạch với…

Tô vít điện hấp thụ tác động SS-6500 (Chổi than/dòng DC)

Cho việc lắp ráp các bộ phận chính xác!  Một loại tô vít hấp thụ phản lực.  Được thiết kế để tối giảm những tác động của rung động hoặc những tác động lên các bộ phận lắp ráp.   Là công cụ tối ưu để lắp ráp đĩa cứng, màn hình tinh thể lỏng, bo mạch với…

Tô vít điện hấp thụ tác động SS-7000 (Chổi than/Dòng DC)

Cho việc lắp ráp các bộ phận chính xác!  Một loại tô vít hấp thụ phản lực.  Được thiết kế để tối giảm những tác động của rung động hoặc những tác động lên các bộ phận lắp ráp.   Là công cụ tối ưu để lắp ráp đĩa cứng, màn hình tinh thể lỏng, bo mạch với…