Tô vít điện không chổi than cho máy tự động

Tô vít điện không chổi than BLF-5000 (Ứng dụng tự động)

Cấu trúc đơn giản mang lại độ bền cao và bảo trì dễ dàng!  Điều khiển được đơn giản hoá và độ bền được gia tăng. Các tô vít này cung cấp lực chính xác cho việc đồng nhất chất lượng siết vít.  Dòng BLFQ và BLFR đều được trang bị hút chân không, phiên…

Tô vít điện không chổi than BLF-7000 (Ứng dụng tự động)

Cấu trúc đơn giản mang lại độ bền cao và bảo trì dễ dàng!  Điều khiển được đơn giản hoá và độ bền được gia tăng. Các tô vít này cung cấp lực chính xác cho việc đồng nhất chất lượng siết vít.  Dòng BLFQ và BLFR đều được trang bị hút chân không, phiên…

Tô vít điện không chổi than BLF-7000X (Ứng dụng tự động)

Cấu trúc đơn giản mang lại độ bền cao và bảo trì dễ dàng!  Điều khiển được đơn giản hoá và độ bền được gia tăng. Các tô vít này cung cấp lực chính xác cho việc đồng nhất chất lượng siết vít.  Dòng BLFQ và BLFR đều được trang bị hút chân không, phiên…

Tô vít điện không chổi than BLF-7025X (Ứng dụng tự động)

Cấu trúc đơn giản mang lại độ bền cao và bảo trì dễ dàng!  Việc điều khiển được đơn giản hoá và độ bền được gia tăng. Các tô vít này cung cấp lực chính xác cho việc đồng nhất chất lượng siết vít.  Dòng BLFQ và BLFR đều được trang bị hút chân không, phiên…

Tô vít điện không chổi than BLF-2000 (Ứng dụng tự động)

Cấu trúc đơn giản mang lại độ bền cao và bảo trì dễ dàng!  Điều khiển được đơn giản hoá và độ bền được gia tăng. Các tô vít này cung cấp lực chính xác cho việc đồng nhất chất lượng siết vít.  Dòng BLFQ và BLFR đều được trang bị hút chân không, phiên…