Dòng VZ

Tô vít điện chổi than VZ-1510 (AC)

Loại tô vít không biến áp phù hợp với các công việc nặng nhọc.  Là loại không biến áp với bộ điều khiển được tích hợp. Có thể cắm trực tiếp vào ổ AC. Thiết kế thân máy nhẹ và mỏng làm giảm thiểu sự mệt mỏi của người vận hành. Có thể sử dụng với mũi vít…

Tô vít điện chổi than VZ-1812 (AC)

Loại tô vít không biến áp phù hợp với các công việc nặng nhọc.  Là loại không biến áp với bộ điều khiển được tích hợp. Có thể cắm trực tiếp vào ổ AC. Thiết kế thân máy nhẹ và mỏng làm giảm thiểu sự mệt mỏi của người vận hành. Có thể sử dụng với mũi vít…

Tô vít điện chổi than VZ-1820 (AC)

Loại tô vít không cần nguồn phù hợp với các công việc nặng nhọc.  Là loại không biến áp với bộ điều khiển được tích hợp. Có thể cắm trực tiếp vào ổ AC. Thiết kế thân máy nhẹ và mỏng làm giảm thiểu sự mệt mỏi của người vận hành. Có thể sử dụng với mũi…

Tô vít điện chổi than VZ-3007 (AC)

Loại tô vít không cần nguồn phù hợp với các công việc nặng nhọc.  Là loại không biến áp với bộ điều khiển được tích hợp. Có thể cắm trực tiếp vào ổ AC. Thiết kế thân máy nhẹ và mỏng làm giảm thiểu sự mệt mỏi của người vận hành. Có thể sử dụng với mũi…

Tô vít điện chổi than VZ-3012 (AC)

Loại tô vít không cần nguồn phù hợp với các công việc nặng nhọc.  Là loại không biến áp với bộ điều khiển được tích hợp. Có thể cắm trực tiếp vào ổ AC. Thiết kế thân máy nhẹ và mỏng làm giảm thiểu sự mệt mỏi của người vận hành. Có thể sử dụng với mũi…

Tô vít điện chổi than VZ-4504 (AC)

Loại tô vít không cần nguồn phù hợp với các công việc nặng nhọc.  Là loại không biến áp với bộ điều khiển được tích hợp. Có thể cắm trực tiếp vào ổ AC. Thiết kế thân máy nhẹ và mỏng làm giảm thiểu sự mệt mỏi của người vận hành. Có thể sử dụng với mũi…

Tô vít điện chổi than VZ-4506PS (AC) (Nhấn để khởi động)

Loại tô vít không cần nguồn phù hợp với các công việc nặng nhọc.  Là loại không biến áp với bộ điều khiển được tích hợp. Có thể cắm trực tiếp vào ổ AC. Thiết kế thân máy nhẹ và mỏng làm giảm thiểu sự mệt mỏi của người vận hành. Có thể sử dụng với mũi…