Other Equipments

Hệ thống in mã vạch

  CUBPA-080 / CUBPA-120 Hệ thống in và dán nhãn mã vạch, được sử dụng sau khi nhận diện ID wafer qua camera. Ứng dụng cho wafer: 6”, 8” hoặc 8”, 12”

Hệ thống quay làm sạch

CUSSC-080/CUSSC-120 Semi Spin cleaner to remove foreign materials on wafer surface after chip dicing process

Hệ thống Sắp xếp Wafer

CUWSA-080 / CUWSA-120 Hệ thống sắp xếp wafer cho việc đóng gói và mở gói wafer