Dòng BLG

Tô vít điện không chổi than BLG-4000

Dòng tô vít điện BLG mới có thể dễ dàng tháo lắp trong quá trình bảo dưỡng nhờ vào sự thống nhất của các chi tiết cầu thành bên trong, cũng như hiệu suất, chất lượng và độ bền!    Nó có hiệu suất, chất lượng và độ bền tương đương với loại không chổi…

Tô vít điện không chổi than BLG-5000

Dòng tô vít điện BLG mới có thể dễ dàng tháo lắp trong quá trình bảo dưỡng nhờ vào sự thống nhất của các chi tiết cầu thành bên trong, cũng như hiệu suất, chất lượng và độ bền!   Nó có hiệu suất, chất lượng và độ bền tương đương với loại không chổi than…

Tô vít điện không chổi than BLG-5000-15 (Tốc độ cao)

Tiêu chuẩn ngành mới về dòng tô vít điện!    Nó có hiệu suất, chất lượng và độ bền tương đương với loại không chổi than thông thường (dòng BL), và còn cải thiện khả năng bảo trì nhiều hơn nữa.    Việc chuyển đổi từ tô vít chổi than (dòng CL, dòng α)…

Tô vít điện không chổi than BLG-5000-18 (Tốc độ cao)

Tiêu chuẩn ngành mới về dòng tô vít điện!    Dòng tô vít điện BLG có hiệu suất, chất lượng và độ bền tương đương với loại không chổi than thông thường (dòng BL), và còn cải thiện khả năng bảo trì nhiều hơn nữa.   Việc chuyển đổi từ tô vít chổi than (dòng…

Tô vít điện không chổi than BLG-5000-HT (lực cao)

  Dòng tô vít điện BLG mới có thể dễ dàng tháo lắp trong quá trình bảo dưỡng nhờ vào sự thống nhất của các chi tiết cầu thành bên trong, cũng như hiệu suất, chất lượng và độ bền!    Nó có hiệu suất, chất lượng và độ bền tương đương với loại không chổi…