Dòng CL Series (Loại thông thường/thủ công)

Tô vít điện chổi than CL-7000PS (Nhấn để khởi động)

Tô vít điện chổi than dòng CL phù hợp với rất nhiều loại công việc đòi hỏi dải lực rộng.   Đây là loại tô vít đã có mặt rất lâu trên thị trường nhờ vào khả năng hoạt động, độ tin cậy và tính ổn định.  Cường độ dòng điện DC thấp giúp sản phẩm có thể được…

Tô vít điện chổi than CL-9000

Tô vít điện CL-9000 là sản phẩm đủ mạnh cho các loại có lực siết vít lớn với 5N・m (50kgf・cm). Sản phẩm này có thể xử lý các loại siết vít lưc lớn mà trước đây chỉ được thực hiện bằng tô vít khí nén.  Luôn có thể siết vít với lực ổn định. Đế chống sốc…

Tô vít điện chổi than CL-6000

Tô vít điện có chổi than dòng CL phù hợp với rất nhiều loại công việc đòi hỏi dải lực rộng.   Đây là loại tô vít đã có mặt rất lâu trên thị trường nhờ vào khả năng hoạt động, độ tin cậy và tính ổn định.  Cường độ dòng điện DC thấp giúp sản phẩm có thể…

Tô vít điện CL-2000 (Nhấn để khởi động)

Tự tin xử lý các loại vít với lực siết thấp!  Loại tô vít này được thiết kế đặc biệt để cung cấp lực thấp cho việc siết các loại vít kích thước nhỏ được chính xác và ổn định.  Thiết kế nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ giúp việc vận hành được dễ dàng, ngay…

Tô vít điện chổi than CL-3000

Tự tin xử lý các loại vít với lực siết thấp!  Loại tô vít này được thiết kế đặc biệt để cung cấp lực thấp cho việc siết các loại vít kích thước nhỏ được chính xác và ổn định.  Thiết kế nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ giúp việc vận hành được dễ dàng, ngay…

Tô vít điện chổi than CL-4000

Tự tin xử lý các loại vít với lực siết thấp!  Loại tô vít này được thiết kế đặc biệt để cung cấp lực thấp cho việc siết các loại vít kích thước nhỏ được chính xác và ổn định.  Thiết kế nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ giúp việc vận hành được dễ dàng, ngay…

Tô vít điện chổi than CL-4000PS (Nhấn để khởi động)

Tự tin xử lý các loại vít với lực siết thấp!  Loại tô vít này được thiết kế đặc biệt để cung cấp lực thấp cho việc siết các loại vít kích thước nhỏ được chính xác và ổn định.  Thiết kế nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ giúp việc vận hành được dễ dàng, ngay…

Tô vít điện chổi than CL-6000PS (Nhấn để khởi động)

Tô vít điện có chổi than dòng CL phù hợp với rất nhiều loại công việc đòi hỏi dải lực rộng.   Đây là loại tô vít đã có mặt rất lâu trên thị trường nhờ vào khả năng hoạt động, độ tin cậy và tính ổn định.  Cường độ dòng điện DC thấp giúp sản phẩm có thể…

Tô vít điện chổi than CL-6500

Tô vít điện có chổi than CL-6500 phù hợp với rất nhiều loại công việc đòi hỏi dải lực rộng.   Đây là loại tô vít đã có mặt rất lâu trên thị trường nhờ vào khả năng hoạt động, độ tin cậy và tính ổn định.  Cường độ dòng điện DC thấp giúp sản phẩm có thể…

Tô vít điện chổi than CL-6500PS (Nhấn để khởi động)

Tô vít điện có chổi than dòng CL phù hợp với rất nhiều loại công việc đòi hỏi dải lực rộng.   Đây là loại tô vít đã có mặt rất lâu trên thị trường nhờ vào khả năng hoạt động, độ tin cậy và tính ổn định.  Cường độ dòng điện DC thấp giúp sản phẩm có thể…

Tô vít điện chổi than CL-7000

Tô vít điện chổi than dòng CL phù hợp với rất nhiều loại công việc đòi hỏi dải lực rộng.   Đây là loại tô vít đã có mặt rất lâu trên thị trường nhờ vào khả năng hoạt động, độ tin cậy và tính ổn định.  Cường độ dòng điện DC thấp giúp sản phẩm có thể được…