Máy đo lực

Máy đo lực mô-men HP-10

Sử dụng để cài đặt lực trên máy bắt vít, kiểm tra lực của cờ lê lực hoặc đo lực mô-men của các bộ phận quay khác nhau...  Dữ liệu đo có thể được nhập vào một máy tính.  Có thể lưu trữ trong bộ nhớ và kiểm soát lên đến 100 dữ liệu (chỉ áp dụng cho dòng…

Máy đo lực mô-men HP-100

Sử dụng để cài đặt lực trên máy bắt vít, kiểm tra lực của cờ lê lực hoặc đo lực mô-men của các bộ phận quay khác nhau...  Dữ liệu đo có thể được nhập vào một máy tính.  Có thể lưu trữ trong bộ nhớ và kiểm soát lên đến 100 dữ liệu (chỉ áp dụng cho dòng…

Máy đo lực HIT-200

Sử dụng để điều khiển các tô vít tác động và cờ lê lực.  - Máy kiểm tra lực siết vít HIT-200 được sử dụng để kiểm tra lực của máy bắn vít tự động.   - Máy kiểm tra lực siết HIT-200 hoạt động ổn định, bền bỉ, tin cậy và đượng ứng dụng trong hầu hết các…

Máy đo lực HM-10

Sử dụng để kiểm soát lực tô vít cho các máy lắp ráp tự động.  Dữ liệu đo có thể được nhập vào một máy tính.  Có thể lưu trữ trong bộ nhớ và kiểm soát lên đến 100 dữ liệu (chỉ áp dụng cho dòng HP và HDP).  Có thể đo được các giá trị lực cực đại, cực tiểu…

Máy đo lực HDP-100

Sử dụng để đo lực nới của vít siết hoặc lực siết bổ sung.  Dữ liệu đo có thể được nhập vào một máy tính.  Có thể lưu trữ trong bộ nhớ và kiểm soát lên đến 100 dữ liệu (chỉ áp dụng cho dòng HP và HDP).  Có thể đo được các giá trị lực cực đại, cực tiểu…

Máy đo lực mô-men xoắn HP-1

Sử dụng để cài đặt lực trên máy bắt vít, kiểm tra lực của các cờ lơ lực hoặc kiểm tra lực của các bộ phận quay khác nhau.  Dữ liệu đo có thể được nhập vào một máy tính.  Có thể lưu trữ trong bộ nhớ và kiểm soát lên đến 100 dữ liệu (chỉ áp dụng cho dòng…

Máy đo lực siết vít HDP-5

Sử dụng để đo lực nới hoặc lực siết vít or các lực siết khác. Dữ liệu đo có thể được nhập vào một máy tính.  Có thể lưu trữ trong bộ nhớ và kiểm soát lên đến 100 dữ liệu (chỉ áp dụng cho dòng HP và HDP).  Có thể đo được các giá trị lực cực đại, cực tiểu…

Máy đo lực HDP-50

Sử dụng để đo lực nới hoặc lực siết vít or các lực siết khác. Dữ liệu đo có thể được nhập vào một máy tính.  Có thể lưu trữ trong bộ nhớ và kiểm soát lên đến 100 dữ liệu (chỉ áp dụng cho dòng HP và HDP).  Có thể đo được các giá trị lực cực đại, cực tiểu…

Máy đo lực HIT-2000

Sử dụng để điều khiển các tô vít tác động và cờ lê lực.  - Máy kiểm tra lực siết vít HIT-200 được sử dụng để kiểm tra lực của máy bắn vít tự động.   - Máy kiểm tra lực siết HIT-200 hoạt động ổn định, bền bỉ, tin cậy và đượng ứng dụng trong hầu hết các…