Dòng BLG - OPC

Tô vít điện không chổi than BLG-5000 ZERO1-HT (Lực cao)

Bất cứ ai cũng có thể trở thành một người thợ lành nghề trong vòng 30 giây!  Dạy trực tiếp Việc cài đặt có thể được thực hiện dễ dàng bằng cách nhấn nút. Thời gian và công sức cho việc cài cặt sẽ được tiết kiệm đáng kể bằng việc siết chặt trực tiếp một…

Tô vít điện không chổi than BLG-4000 ZERO1

Bất cứ ai cũng có thể trở thành một người thợ lành nghề trong vòng 30 giây!  Dạy trực tiếp Việc cài đặt có thể được thực hiện dễ dàng bằng cách nhấn nút. Thời gian và công sức cho việc cài cặt sẽ được tiết kiệm đáng kể bằng việc siết chặt trực tiếp một…

Tô vít điện không chổi than BLG-5000 ZERO1 - 18 (Tốc độ cao)

Bất cứ ai cũng có thể trở thành một người thợ lành nghề trong vòng 30 giây!  Dạy trực tiếp Việc cài đặt có thể được thực hiện dễ dàng bằng cách nhấn nút. Thời gian và công sức cho việc cài cặt sẽ được tiết kiệm đáng kể bằng việc siết chặt trực tiếp một…

Tô vít điện không chổi than BLG-5000 ZERO1

Bất cứ ai cũng có thể trở thành một người thợ lành nghề trong vòng 30 giây!  Dạy trực tiếp Việc cài đặt có thể được thực hiện dễ dàng bằng cách nhấn nút. Thời gian và công sức cho việc cài cặt sẽ được tiết kiệm đáng kể bằng việc siết chặt trực tiếp một…

Tô vít điện không chổi than BLG-5000 ZERO1-15 (tốc độ cao)

Bất cứ ai cũng có thể trở thành một người thợ lành nghề trong vòng 30 giây!    ● Dạy trực tiếp Việc cài đặt có thể được thực hiện dễ dàng bằng cách nhấn nút. Thời gian và công sức cho việc cài cặt sẽ được tiết kiệm đáng kể bằng việc siết chặt trực tiếp…