Tô vít chạy pin

Tô vít chổi than chạy bằng pin CD-4000

Hỗ trợ việc sản xuất pin để cắt giảm việc đầu tư vào thiết bị và tránh lãng phí.  Không cần nguồn AC hoặc thiết bị khí nén. Có thể được sử dụng trong bất kỳ loại lắp ráp nào hoặc để tháo rời các bộ phận cho mục đích tái chế.  Dễ dàng thích ứng với mọi…

Tô vít chổi than chạy bằng pin CD-5000

Hỗ trợ việc sản xuất pin để cắt giảm việc đầu tư vào thiết bị và tránh lãng phí.  Không cần nguồn AC hoặc thiết bị khí nén. Có thể được sử dụng trong bất kỳ loại lắp ráp nào hoặc để tháo rời các bộ phận cho mục đích tái chế.  Dễ dàng thích ứng với mọi…

Tô vít chổi than chạy bằng pin CD-5000PS

Hỗ trợ việc sản xuất pin để cắt giảm việc đầu tư vào thiết bị và tránh lãng phí.  Không cần nguồn AC hoặc thiết bị khí nén. Có thể được sử dụng trong bất kỳ loại lắp ráp nào hoặc để tháo rời các bộ phận cho mục đích tái chế.  Dễ dàng thích ứng với mọi…

Tô vít chổi than chạy bằng pin CD-6000

Hỗ trợ việc sản xuất pin để cắt giảm việc đầu tư vào thiết bị và tránh lãng phí.  Không cần nguồn AC hoặc thiết bị khí nén. Có thể được sử dụng trong bất kỳ loại lắp ráp nào hoặc để tháo rời các bộ phận cho mục đích tái chế.  Dễ dàng thích ứng với mọi…

Tô vít chổi than chạy bằng pin CD-6000PS

Hỗ trợ việc sản xuất pin để cắt giảm việc đầu tư vào thiết bị và tránh lãng phí.  Không cần nguồn AC hoặc thiết bị khí nén. Có thể được sử dụng trong bất kỳ loại lắp ráp nào hoặc để tháo rời các bộ phận cho mục đích tái chế.  Dễ dàng thích ứng với mọi…

Tô vít chổi than chạy bằng pin CD-7000

Hỗ trợ việc sản xuất pin để cắt giảm việc đầu tư vào thiết bị và tránh lãng phí.  Không cần nguồn AC hoặc thiết bị khí nén. Có thể được sử dụng trong bất kỳ loại lắp ráp nào hoặc để tháo rời các bộ phận cho mục đích tái chế.  Dễ dàng thích ứng với mọi…

Tô vít chổi than chạy bằng pin CD-7000PS (Nhấn để khởi động)

Hỗ trợ việc sản xuất pin để cắt giảm việc đầu tư vào thiết bị và tránh lãng phí.    ●Không cần nguồn AC hoặc thiết bị khí nén. Có thể được sử dụng trong bất kỳ loại lắp ráp nào hoặc để tháo rời các bộ phận cho mục đích tái chế.    ●Dễ dàng thích ứng…