Brush Driver Power Supply

Bộ nguồn cấp điện CLT-80 cho tô vít chổi than (chỉ tương thích với tô vít CL-9000)

Cần có bộ nguồn riêng cho tô vít điện DC.  Bộ nguồn riêng chuyển đổi dòng điện từ cổng AC (phía sơ cấp) xuống một đầu ra thấp hơn (HI: DC30V) hoặc (LOW: about DC20V) để cung cấp cho tô vít điện.  Vòng quay an toàn và không gây tiếng động.  Hãy luôn sử…

Bộ nguồn cấp điện CLT-60 (cho một tô vít)

Cần có bộ nguồn riêng cho tô vít điện DC.  ● Bộ nguồn riêng chuyển đổi dòng điện từ cổng AC (phía sơ cấp) xuống một đầu ra thấp hơn (HI: DC30V) hoặc (LOW: about DC20V) để cung cấp cho tô vít điện.  ● Vòng quay an toàn và không gây tiếng động.  ● Hãy…

Bộ nguồn cấp điện CLT-100 (Cho 2 tô vít điện) loại nhiều đầu vào

Cần có bộ nguồn riêng cho tô vít điện DC.  ● Bộ nguồn riêng chuyển đổi dòng điện từ cổng AC (phía sơ cấp) xuống một đầu ra thấp hơn (HI: DC30V) hoặc (LOW: about DC20V) để cung cấp cho tô vít điện.  ● Vòng quay an toàn và không gây tiếng động.  ● Hãy…